Följ oss på Facebook & Instagram


Välkommen att följa oss på Facebook och på Instagram. Där delar vi med oss angående vilka lägenheter som finns att hyra, vart vi renoverar, anordnar tävlingar och mycket mer! 

Nyheter


från Guldnyckelns Fastigheter AB: 

Gott Nytt År!

Som så många andra i fastighets- och byggbranschen har koncernen Livi haft ett intressant år. Inflation och räntehöjningar samt ökade kapital- och byggkostnader har påverkat både företag och privatpersoner på ett sätt som vi inte varit med om på många år. Trots en kall och dyster marknad, där många av våra partners och entreprenörer verkligen haft motgång, har vi på Livi ändå sett utvecklingsmöjligheter. Genom nytänkande och effektiviseringar har vi fortsatt med våra nybyggnadsprojekt. För att lyckas med det har vi haft hjälp av medarbetare och partners med god omställningsförmåga, ett team som har fått arbeta dynamiskt för vår fortsatta tillväxtresa.
På förvaltningssidan har vi arbetat intensivt med kartläggning och implementering av processer och värdekedjor. Detta för att öka kundnöjdheten samt skapa en långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning. Vi fann även möjligheter till ökad intäkt genom att ställa om fastigheter för nya kundsegment där stark efterfrågan finns.

Livikoncernens mål är att fortsätta vara aktiva genom hela värdekedjan; från förvärv, planläggning och projektutveckling till uthyrning, förvaltning och förädling. Med stark tilltro på framtiden fortsätter vi vår resa tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer. 2024 kommer kräva effektivt arbete, kloka affärer och att vi är fortsatt lyhörda för marknaden. Det ser vi fram emot!

Nu önskar vi hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners ett riktigt Gott Nytt År!


unsplash