TILLGÄNLIGHET - SERVICE - AKTIVITETER

Anpassade seniorlägenheter med hög standard

Planerat projekt - Seniorlägenheter

Seniorboende

Adresser


Granbrinken 4, Valdemarsvik


Seniolägenhet

Byggstart


2024

Lägenheter för äldre

Kontakt


info@

guldnyckelnsfastigheter.se

VÅRT ERBJUDANDE

Tillgänglighet, service & gemenskap

HEM att åldras i

Vi är glada att snart kunna erbjuda boende för äldre i de kommunerna vi verkar i. 

Vårt koncept bygger på tillgänglighet, trygghet, funktion och hög standard.

Missionen är att erbjuda tjänster som underlättar din och dina anhörigas vardag samt att främja gemenskap och dagliga aktiviteter.


Välkommen till en nystart!