TILLGÄNLIGHET - SERVICE - AKTIVITETER

Anpassade lägenheter med hög stadard

Planerat projekt - Seniorboende

Adresser


Granbrinken 4, Valdemarsvik

Pionvägen 2, Gusum

Byggstart


2024

Kontakt


uthyrning@

guldnyckelnsfastigheter.se

VÅRT ERBJUDANDE

Tillgänglighet, service & gemenskap

HEM att åldras i

Vi är glada att snart kunna erbjuda boende för äldre i de kommunerna vi verkar i. 

Vårt koncept bygger på tillgänglighet, trygghet, funktion och hög standard.

Missionen är att erbjuda tjänster som underlättar din och dina anhörigas vardag samt att främja gemenskap och dagliga aktiviteter.


Välkommen till en nystart!