Information gällande felanmälanInformation gällande felanmälan: Här kan du göra en felanmälan vid fel i din bostad.
Vänligen tryck på denna länk.


Akuta ärenden utöver normal arbetstid: Vi hänvisar alla akuta ärenden som är utöver arbetstid till SOS alarm som i sin tur kommer att hänvisa er vidare till rätt person. Observera att detta endast gäller akuta ärenden. Övriga ärenden vänligen gör en felanmälan.


Vi hänvisar alla akuta ärenden till SOS alarm som i sin tur kommer att hänvisa er vidare till rätt person. Observera att detta endast gäller akuta ärende. Övriga ärenden vänligen gör en felanmälan, se ovan.


Observera att jouranmälan (serviceanmälan utanför ordinarien arbetstid) ska endast ske i akuta fall, d.v.s. när skadan förvärras om åtgärd fördröjs. Kostnaden för jourhantering är hög och bekostas av den som anmälar skadan. Därför ska den endast användas om det verkligen är nödvändigt.