NYHETER FÖR VÅRA HYRESGÄSTER 


MODERN BERGVÄRME

Nu investerar Guldnyckelnsfastigheter AB i en hållbar energilösning för Skolvägen 1:35. Här installeras en modern bergvärmeanläggning, något som höjer fastighetens standard och skapar en mer hållbar energilösning för framtiden.

Projektet kommer starta igång inom snar framtid och vi ber våra hyresgäster att ha överseende med eventuella driftstörningar som stundvis kan förekomma. 

Nya telefontider för frågor och felanmälan


För att vi skall kunna leverera hög service med effektivitet har vi ändrat våra telefontider för felanmälan och frågor. 
Telefontiderna är mellan 08:00-09:00 måndag-fredag. 

För service utöver dessa tider hänvisar vi till vår mailadress och hemsida. 

Renovering av Pionvägen


Just nu håller vi på Guldnyckelns Fastigheter att renovera ett flertal lägenheter på Pionvägen. 
Renoveringen innebär målning/tapetsering, nya garderober, nytt golv och nya kök. 
Dessa kommer preliminärt stå klara sommaren 2021. 

Vill du ha mer information kring detta, vänligen maila oss!