NYHETER FÖR VÅRA HYRESGÄSTER 


MODERN BERGVÄRME

Nu investerar Guldnyckelnsfastigheter AB i en hållbar energilösning för Skolvägen 1:35. Här installeras en modern bergvärmeanläggning, något som höjer fastighetens standard och skapar en mer hållbar energilösning för framtiden.

Projektet kommer starta igång inom snar framtid och vi ber våra hyresgäster att ha överseende med eventuella driftstörningar som stundvis kan förekomma.